Theorie


Motivatie is het gevoel dat je aanzet tot het beginnen én afmaken van een taak. Of nog ruimer, dat je aanzet tot bepaald gedrag. Met dat gedrag denk je iets te krijgen dat je nodig hebt. Met deze motivatie heb je ook de interesse volgens Dankersin het gene wat je uitvoert.

Dit proces verloopt voor iedereen in gelijke stappen. Het maakt niet uit of je kijkt naar de motivatie om een kop cappuccino te gaan maken of de motivatie om te starten met een reorganisatieproject van een half jaar.

Zeker voor een organisatie is het belangrijk dat werknemers erg gemotiveerd zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, en zorgen er voor dat binnen uw organisatie een positieve werksfeer heerst, waarin met plezier hard gewerkt wordt verklaard Effectory.


Intrinsiek vs. Extrinsiek

Onderzoek naar extrinsieke factoren (beloningen) laat zien dat het aanbieden beloningen een negatieve invloed kunnen hebben op intrinsieke motivatie en voor minder interesse in een activiteit zorgen (Lepper, Greene, & Nisbett, 1973). Dat betekent echter niet dat het belonen de interesse doet afnemen. Het tevens afhankelijk van de manier waarop beloningen worden gebruikt.

Ted Talk


Volgens Dan is een motivatie een grote belang bij het vormen van je levensbeeld. De sleutel is het overwinnen van zogenaamde cuntionele fixatie.(Dan Pink, 2009)

Hierij geeft hij een voorbeeld hoe een punaise doosje als meerdere functie's kan dienen, zoals het afvangen van kaarsvet.

Aan de hand van beloningen uitgeven stompt het denken af en blokkeert de creativiteit bij werknemers. de beloning versmalt onze focus op het doel wat we willen bereiken. we kijken in een te kleine scope waardoor we de realiteit van de oplossing niet meer zien.


Het uitoefenen van beloningen op werkzaamheden veroorzaakt de slechte prestatie.

Argumenten

De meeste mensen doen het werk, omdat ze het leuk en gezellig vinden. Alleen wanneer ze een andere baan gaan zoeken, is geld wel een belangrijke factor.

Verder helpt het ook om de mensen positief te benaderen en niet negatief. Hoe positiever en leuker diegene het op het werk heeft, hoe harder hij werkt.

Prestatiemotivatie is de behoefte om succes na te streven, hierbij heeft Dan Pink benoemd dat het succes niet specifiek is.Prestatiemotivatie


Je bent in sterke mate intrinsiek én extrinsiek gemotiveerd. Dat je in sterke mate intrinsiek gemotiveerd bent betekent dat je het echt leuk vindt om te studeren. Je beleeft er plezier aan om beter en wijzer te worden. De kans dat jij iets opsteekt van school/je studie is dan ook groot. Dat je in sterke mate extrinsiek gemotiveerd bent wil zeggen dat je het ook belangrijk vindt dat je iets met je studie bereikt: een diploma, geld, status of de erkenning van de mensen waar je van houdt. Heel verstandig, want je leeft nu eenmaal niet in een sociaal isolement en moet straks wel je eigen boterham zien te verdienen. Tip: Blijf vooral goed naar jezelf luisteren. Je intrinsieke en extrinsieke motivatie zorgen er namelijk voor dat je op het goede spoor blijft en een studie of beroep kiest dat niet alleen uitstekend past bij je kwaliteiten, maar dat ook goed in de markt ligt.

Eigen mening

Aan de hand van de uitslag ben ik hier volle 100% mee eens. Ik vind dat ik naast mijn interesse in IT het belangrijk vind dat ik later geld verdien, waarbij zelfstandig kan zijn en niet afhankelijk moet zijn aan andere personen. Hierbij wil ik van mijn hobby/studie een eigen bedrijf beginnen en doorgroeimogelijkheden krijgen. Ik vind respect belangrijk, waar mensen tevreden over mij kunnen praten waarbij ik succesvol ben.

Carrièreankers


De negen drijfveren zijn "rijkdom", "normen en waarden", "creativiteit", "onafhankelijkheid", "zekerheid", "macht", "ergens goed in zijn", "sociale contacten" en "status"

Onafhankelijkheid

Autonomie is een belangrijke drijfveer. Het gaat mensen met dit carrièreanker om onafhankelijkheid en zelf beslissingen kunnen nemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze mensen vaak eigen baas zijn of dat graag willen worden. In hun loopbaankeuze laten zij zich dan ook leiden door de vraag in welke mate zij hun eigen gang kunnen gaan of zelfstandig kunnen werken.


Macht

Deze mensen hebben graag de touwtjes in handen. Macht en invloed zijn de belangrijkste drijfveren in hun loopbaan. Ze worden gedreven door het verlangen anderen, de omgeving of situatie te kunnen leiden of beïnvloeden. Bij loopbaankeuzes laat men zich leiden door de vraag of men er meer invloed door krijgt. Ze netwerken graag en zien het aangaan van vriendschap of het leggen van een contact vaak als een manier om extra invloed uit te oefenen.

Creativiteit minste punten

Voor iemand die creativiteit als carrièreanker heeft, is produceren van nieuwe ideeën of producten het voornaamste doel. De drijfveer is vernieuwend bezig zijn. Een werkomgeving die procedureel is en weinig ruimte laat voor eigen initiatief kan als zeer beperkend ervaren worden. Vaak werken creatieve mensen het liefst zelfstandig of in kleine teams.

Eigen mening


De uitslag komt overeen met mijn eigenschappen. Status en macht is het uiteindelijke doel van mijn bedrijf. Het moet onafhankelijk kunnen zijn waarbij collega's vrienden voor elkaar zijn. Iedereen is gemotiveerd om de kring van het bedrijf te behouden. Ik vind het belangrijk om vooral dichte vrienden te houden waarbij je samen onafhankelijk mee gaat zijn.

Creativiteit

Het klopt dat ik niet creatief ben op het gebied van uitvinden binnen de IT. Ik probeer gewoon de stof te leren die al bekend is, en hier specialist in worden.

Conclusie


De conclusie, probeer een onderscheid te maken in wat ik leuk vind en profesioneel bent (Vincent Roeland, 2018), en waarbij ik later respect mee wil verdienen, macht mee wil creeren en onafhankelijk mee kunnen zijn. Hierbij vind ik het belangrijk om een goede vriendengroep te hebben die dezelfde interesse delen net zoals ik, hierbij help je elkaar verder.

Feedback Casper

In de tijd dat ik Vincent ken, heb ik gemerkt dat hij erg gemotiveerd en sociaal is. Hij heeft zijn opdrachten altijd af en komt naar elke verplichte les. Verder leert hij mij op dit moment extra dingen bij, aangezien hij al wat meer voorkennis van ICT. Wij hebben inderdaad dezelfde interesses en we kunnen daardoor goed met elkaar opschieten.

Bronnenlijst


Dankers. (z.d.). [Hoe motivatie werkt? - Motivatie is een gedrevenheid om energie te investeren]. Geraadpleegd op 19 september 2018, van https://www.leren.nl/cursus/management/motiveren/wat-is-motivatie.html


Wat is motivatie? (2013, 21 februari). Geraadpleegd op 19 september 2018, van https://www.effectory.nl/kennis/themas/wat-is-motivatie/


Lepper, M. R., Greene, D., & Nisbett, R. E. (1973). Undermining children's intrinsic interest with extrinsic reward: A test of the "overjustification" hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 14.


Pink, D. (2009, 15 juni). De verrassende wetenschap van de motivatie. Geraadpleegd op 19 september 2018, van https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation?language=nl


Carrièreankers | test je drijfveren (Schein) | 123test.nl. (z.d.). Geraadpleegd op 19 september 2018, van https://www.123test.nl/schein/


V. Roeland (2018, 12 september). Profesioneel zijn binnen je vakgebied.Beoordelings Model